Rozcestník

Ceník poplatků

Základní služby
Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací zdarmaDalší služby a náklady na evidenci čtenářů

Registrační (evidenční) poplatek s platností na 12 měsíců

Dospělí
Senioři nad 75 let

100,- Kč
  60,- Kč

Děti do 15 let
Dospělí a děti na pobočce Bedřichovice + senioři nad 75 let

  50,- Kč
  40,- Kč

Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu v regionu působnosti knihovny

500,- Kč


Vybrané služby
Práce s Internetem zdarma
Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu 70,- Kč 


Poplatky z prodlení
1.upomínka (po 60 dnech) 40,- Kč
2.upomínka 80,- Kč
3.upomínka 120,- Kč
upomínka (upomínací dopis) 200,- Kč


Manipulační poplatky spojené s likvidací způsobené škody 
1 knihovní jednotka 20,- Kč
1 časopis 5,- Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky 10,- Kč
Poškození vazby knihy 50,- Kč a výše podle stupně poškození
Poškození čárového kódu 10,- Kč
Výše úhrady při ztrátě knihy se řídí aktuálním stářím a fyzickým stavem
knihy - max. do 100% původní ceny + manipulační poplatek dle ceníku

   
   

Ceník polatků a náhrad je platný od 1.9.2020

 


Top